Nederlandse les voor werknemers

Fiolet heeft al veel mooie taaltrajecten verzorgd. Variërend van taalles voor productiemedewerkers tot vaktaaltraining voor metselaars. En van een online cursus Nederlands voor expats tot B1-training voor een re-integratiekandidaat (tweede spoor).

Met alle voordelen van dien voor jou als werkgever én je werknemers. Denk aan minder fouten, minder stress en grotere betrokkenheid.

Anderstalige werknemers - NT2

Staat de veiligheid, samenwerking of kwaliteit onder druk omdat je werknemers de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? Of vind je taalles gewoon een kwestie van goed werkgeverschap? Dan denkt Fiolet graag mee over een traject-op-maat:

  • beter spreken, schrijven, luisteren, lezen
  • trainen van vaktaal
  • trainen van specifieke situaties op de werkvloer
  • een combinatie van deze drie


Bespreek je wensen vrijblijvend met onze coördinator Taal op de werkvloer. Dat kan telefonisch, online, of we komen langs.

Nederlandstalige werknemers - NT1

Veel Nederlandstalige werknemers hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. De zogenoemde basisvaardigheden. Dit kan de ontwikkeling van je werknemer enorm in de weg staan. Of misschien voldoet een werknemer nog niet aan een taaleis die voor sommige beroepsgroepen geldt. Voor pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld is vanaf 1 januari 2025 voor mondelinge taalvaardigheid taalniveau 3F vereist.

Speelt dit binnen jouw bedrijf? Dan denkt Fiolet graag mee over een traject-op-maat, toegespitst op jouw afdeling en de taken van je werknemer(s). Bespreek je wensen vrijblijvend met onze coördinator Taal op de werkvloer. Dat kan telefonisch, online, of we komen langs.

Veilig werken

Als een gangbare VCA-cursus te moeilijk is, is het SWB-programma van Fiolet vaak een goed alternatief. Fiolet heeft dit programma speciaal ontwikkeld voor anderstalige en Nederlandstalige werknemers die moeite hebben met de Nederlandse taal. Zodat ook zij veilig hun werk kunnen doen. En zodat jij als werkgever voldoet aan de Arbowet.

Een SWB-expert van Fiolet denkt graag mee over een oplossing voor jouw organisatie.

Bij Fiolet of op locatie

Bij Fiolet of op locatie?

Fiolet heeft een vestiging in Purmerend, Hoorn en Schagen. Daar zijn je medewerkers van harte welkom. Is het praktischer om de taallessen bij het bedrijf zelf of op een andere locatie te verzorgen? Dan kan dat natuurlijk ook.  

Groepsles of privéles?

Krijgen meerdere werknemers les? Dan stellen we het liefst één of twee homogene groepen samen. Beginners en gevorderden bijvoorbeeld. Is maar één groep mogelijk en liggen de niveaus wat verder uit elkaar? Dan kan groepsles nog steeds. Wel maakt de docent dan verschillende programma’s met lesmateriaal op maat. 

Heeft een werknemer een heel specifieke taalvraag? Beter zakelijk mailen of telefoneren bijvoorbeeld? Dan is privéles effectiever. Samen met de docent kan je werknemer deze vaardigheden gericht trainen. Ook voor algemene taalverbetering is privéles mogelijk uiteraard. Je medewerker kan dan ook instromen in een reguliere groepsles.  

Workshop beter communiceren met anderstalige collega's

Verloopt de communicatie op de werkvloer moeizaam? Of zorgen cultuurverschillen voor misverstanden? En vraag je je af wat je zelf kunt doen? Dan is de workshop beter communiceren met anderstalige collega's iets voor jou, je teamleiders of andere medewerkers die met anderstaligen samenwerken.

Liever een workshop op maat? Neem dan contact op met onze coördinator taal op de werkvloer. Dit kan telefonisch, online of we komen langs.

Veelgestelde vragen

NT1 is de afkorting van Nederlands als eerste taal. NT1-lessen zijn dus voor Nederlandstaligen. NT2 is de afkorting van Nederlands als tweede taal. NT2-lessen zijn dus voor anderstaligen.

Fiolet verzorgt lessen op alle taalniveaus. Voor anderstaligen van A0 tot B2. Voor Nederlandstaligen van 1F tot 4F.

Met basisvaardigheden worden Nederlandse taal, Rekenen en Digitale vaardigheden voor Nederlandstaligen bedoeld. Je hebt deze vaardigheden nodig voor je werk en om je privézaken goed te regelen.

Je bespreekt jouw situatie en wensen met onze coördinator Taal op de werkvloer.

Daarna maken we een afspraak voor de intake, bij Fiolet of op locatie. We inventariseren de leerwensen van zowel de deelnemer(s) als de leidinggevende. Ook maken de deelnemers een taaltest. Bij een NT1-traject voor Nederlandstaligen eventueel ook een reken- en/of digitale vaardigheidstest.

Daarna ontvang je een voorstel voor een traject op maat, inclusief concrete leerdoelen en een prijsopgave. Na akkoord op de offerte en een werkvloeronderzoek gaan de lessen zo snel mogelijk van start.

Voor goed maatwerk is input nodig van het bedrijf. Daarvoor maakt de docent van tevoren graag een afspraak met een direct betrokken manager. Voor een goed beeld van de werkvloer is ook een rondleiding zeer waardevol.

Omdat het tijd kost om beter Nederlands te leren, adviseren we meestal minimaal gedurende 15 weken 2 tot 3 uur les. Dit kun je desgewenst verlengen. 

Afhankelijk van het doel en de doelgroep varieert dat van doorgroeien van B1 naar B2 niveau voor een promotie, tot het voeren van een eenvoudig functioneringsgesprek in het Nederlands. En van het begrijpen van eenvoudige veelvoorkomende instructies, tot een praatje maken in de kantine. Dit is dus zeer divers.

Meestal toetst de docent de leerdoelen op basis van een test en een presentatie, met aansluitend uitreiking van de certificaten. De betrokken manager is dan ook van harte welkom.

De coördinator Taal op de Werkvloer neemt ook nog contact op voor een korte evaluatie en om eventuele wensen voor een vervolg te bespreken.

We adviseren bedrijven om bij hun eigen branchevereniging na te vragen welke mogelijkheden er zijn voor subsidies, taalvouchers of andere manieren van ondersteuning bij het aanbieden van verbetering van de Nederlandse taal.

Zo zien we dat bijvoorbeeld in de metaalbewerking, uitzendbranche, schilders-en onderhoudssector, groothandel in groente en fruit, bedrijven in de agrarische -en groensector en transport en logistiek subsidies worden verstrekt voor verbetering van de Nederlandse taal.
 
Fiolet maakt je graag verder wegwijs of helpt bij de aanvraag.

Onze opdrachtgevers beoordelen ons gemiddeld met een 8,2. Daar zijn we blij mee!

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen Fiolet.

Solliciteren bij Fiolet

Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan