Kosten Staatsexamen NT2

De kosten van de staatsexamentraining hangen af van het aantal uren dat u les krijgt. Dat aantal is weer afhankelijk van het niveau waarmee u begint. Tijdens het intake-gesprek kunnen we toetsen welk niveau u hebt en hoeveel uren les u moet volgen om een goede kans te hebben het Diploma NT2 te halen. Als we het aantal lesuren weten, kunnen we een prijsopgave maken. Behalve de kosten voor de cursus kost ook de deelname aan het examen geld.

De examentraining kost € 13,50 per uur
Het Staatsexamen kost € 45,00 per onderdeel

(Een examen bestaat uit vier onderdelen: lezen, luisteren, schrijven en spreken. De examens Luisteren en Spreken doet u op een computer. Het examen Schrijven doet u voor een deel op de computer en voor een deel op papier. Bij het examen Lezen leest u de teksten in een boekje en beantwoordt u de vragen op de computer.)

Aanmelden voor de cursus Staatsexamen NT2